مایکوروت

اولین فرمولاسیون از سری محصولاتی است که بر اساس خواص بسیار مفید میکرو ارگانیسم های خاکزی همیار و همزیست با گیاهان و بویژه قارچ های میکوریزی نوع آربسکولار طراحی و به فرم پودری تهیه شده است. این محصول به راحتی قابل استفاده بوده و گیاهان شما را در تمام طول دوره رشد خود مورد حمایت قرار می دهد.

MycoRoot

کاهش جذب عناصر مضر

MycoRoot

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

MycoRoot

تشکیل بهتر گلها و میوه و افزایش عملکرد گیاه

MycoRoot

کاهش نیاز گیاه به آب ، کودهای شیمیایی و سموم