مایکوروت

اولین فرمولاسیون از سری محصولاتی است که بر اساس خواص بسیار مفید میکرو ارگانیسم های خاکزی همیار و همزیست با گیاهان و بویژه قارچ های میکوریزی نوع آربسکولار طراحی و به فرم پودری تهیه شده است. این محصول به راحتی قابل استفاده بوده و گیاهان شما را در تمام طول دوره رشد خود مورد حمایت قرار می دهد.

MycoRoot

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

MycoRoot

تشکیل بهتر گلها و میوه و افزایش عملکرد گیاه

MycoRoot

کاهش نیاز گیاه به آب ، کودهای شیمیایی و سموم