انتخاب دکتر فرهاد رجالی به عنوان فناور برتر البرز

در آیین اختتامیه مراسم هفته پژوهش و فناوری استان البرز که با حضور استاندار محترم البرز جناب آقای مهندس طهایی و جناب آقای دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست پارک علم و فناوری البرز آقای مهندس ربانی برگزار شد از پژوهشگران برتر البرز تقدیر شد. در این مراسم از آقای دکتر رجالی مدیر عامل شرکت زیست فناور پیشتاز واریان بعنوان فناور برتر استان البرز تقدیر بعمل آمد.