بازدید دکتر جهانگیری و دکتر ستاری از نمایشگاه فن آوری البرز

دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری البرز بازدید بعمل آوردند.

دکتر جهانگیری در بازدید از غرفه ها و نمایشگاه اظهار داشت :نمایشگاه از توانمندی فوق العاده ای برخوردار بود ومورد توجه بنده و همراهان قرار گرفت .هر چند دور از انتظار بود این چنین نمایشگاهی در استانی نوپا .به متولیان استان تبریک می گویم . اما امید سال های آتی بتوانیم فضای نمایشگاهی را جهت ارایه بیشتر و بهتر توانمندی های فناوران استان وسعت بخشیم. به تمام فناوران باز هم تبریک می گویم.

همچنین دکتر ستاری با حضور در غرفه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری البرز از غرفه شرکت زیست فناور پیشتاز واریان بازدید بعمل آوردند.