برگزاری چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران با حضور شرکت های فعال ایرانی و خارجی از تاریخ 27 لغایت 29 شهریور ماه سال 1396 در مصلی تهران برگزار می گردد.
شرکت زیست فناور پیشتاز واریان فعال در زمینه تولید نهاده های زیستی نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
بدینوسیله مدیریت شرکت از همه علاقه مندان و فعالان حوزه کشاورزی ومحیط زیست جهت بازدید از غرفه شرکت واقع در شبستان اصلی غرفه شماره 406 دعوت بعمل می آورد.
5449dff8-67b6-4442-b21e-d16c905d1831 (1)