برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه تلفیقی در اراضی زراعی و باغی استان آذربایجان غربی با حضور دکتر فرهاد رجالی

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه تلفیقی در اراضی زراعی و باغی با حضور آقایان دکتر رجالی از شرکت زیست فناور پیشتاز واريان و جناب آقای دکتر مجیدی عضو محترم هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و با شرکت کشاورزان باغداران تولیدکنندگان نهال و کارشناسان و مروجین محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در شهرستانهای اشنویه، نقده و مهاباد در تاریخ 2 و 3 و 4اسفند ماه 1395 برگزار گردید.در این کارگاه شرکت کنندگان با مباحث نوین تغذیه گیاهی و توجه به کاربرد تغذیه تلفیقی ( استفاده متعادل از کودهای شیمیایی و کاربرد بیشتر کودهای آلی و زیستی ) و همچنین خصوصیات و نحوه کاربرد کود زیستی مايکوروت در کشاورزی آشنا شدند.

photo_2017-02-22_18-25-20

photo_2017-02-22_18-23-34

photo_2017-02-22_18-22-05
photo_2017-02-22_18-24-08

photo_2017-02-22_18-24-16 photo_2017-02-22_18-25-15