تماس با ما

آدرس : استان البرز ، کرج، جاده مشکین دشت، بلوار امام خمینی، مرکز رشد موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
تلفن: ۹۲۱۰۸۴۷۹-۰۲۶
تلفن: ۳۶۲۰۳۵۳۴-۰۲۶
تلفکس: ۳۲۵۳۹۴۸۳-۰۲۶
همراه : ۰۹۰۲۳۲۶۳۸۷۲ – ۰۹۱۲۷۱۲۲۵۶۶
پست الکترونیکی : info@bio-zpv.com

ارسال