گالری

برگزاری کارگاههای آموزشی در استان های سمنان، البرز،قزوین و آذربایجان غربی

 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی اصفهان

جشنواره خوارزمی سال 95

رونمایی از محصول شرکت زیست فناور پیشتاز واریان با حضور استاندار البرز

 

همکاری در برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قارچهای میکوریزی برای کشاورزان

تکثیر قارچهای میکوریزی به روش کشت درون شیشه ای

تلقیح نهالهای پسته با قارچهای میکوریزی

کارگاه آموزشی آشنایی با همزیستی میکوریزی دانشگاه بهمن ۱۳۸۷ آزاد واحد کرج

نمایشگاه آب خاک و محیط زیست

سومین جشنواره زیست فناوری