Please Wait

7 سال پیش
 

نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فناور، مراکز رشد و استارت آپ های استان در پارک علم و فناوری البرز با حضور تعدادی از مدیران اجرائی استان و هیئت همراه صبح روز چهارشنبه 26 مهرماه برگزار گردید.

 

نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فناور، مراکز رشد و استارت آپ های استان در پارک علم و فناوری البرز با حضور دکتر نجفی استاندار البرز، خانم عربشاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تعدادی از مدیران اجرائی استان و هیئت همراه صبح روز چهارشنبه 26 مهرماه برگزار گردید. در این نمایشگاه که در ساختمان استقرار شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری البرز برگزار گردید، حدود 40 شرکت دانش‌بنیان و فناور خصوصی، تعدادی از موسسات و پژوهشکده‌های تحقیقاتی، پژوهش‌سراهای دانش آموزی و 17 استارت‌آپ استانی حضور داشتند و به معرفی دستاوردها و فناوری های خود پرداختند. شرکت زیست فناور پیشتاز واریان نیز در این نمایشگاه به ارائه دست آوردهای خود اقدام نمود.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved