طرح کارایی کودهای زیستی در شهرستان بویین زهرا استان قزوین

طرح کارایی کودهای زیستی در شهرستان بویین زهرا در استان قزوین با حضور کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی بویین زهرا ، کشاورزان این منطقه و دکتر فرهاد رجالی مدیر عامل شرکت زیست فناور پیشتاز واریان به اجرا در آمد.در حاشیه اجرای طرح مذکور کارگاه آموزشی استفاده از کودهای زیستی در محل دفتر خدمات حمایتی کشاورزی شهرستان بویین زهرا برگزار گردید.طرح مذکور در کشت ذرت به اجرا درآمد.

20160524_105116
20160524_103458

20160524_113306