Please Wait

7 سال پیش
 

برگزاری نشست تخصصی بین شرکت ها،تجار و بازرگانان البرز و هیات تجاری و اقتصادی آلمان در اتاق بازرگانی صنايع،معادن و کشاورزی استان البرز برگزار شد .

 

برگزاری نشست تخصصی بین شرکت ها،تجار و بازرگانان البرز و هیات تجاری و اقتصادی آلمان به سرپرستی وزیر اقتصاد ایالت راینلاند –فالتس روز دوشنبه 18 بهمن ماه در اتاق بازرگانی صنايع،معادن و کشاورزی استان البرز برگزار شد .این هیات برای اولین بار با هدف شناخت ساختار تجاری و اقتصادی ایران به ویژه استان البرز به این استان صنعتی سفر می کند.در این نشست آقای دکتر فرهاد رجالی مدیر عامل شرکت زیست فناور پیشتاز واريان با سرکار خانم گوترز پیرامون انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی مشترک با شرکتهای آلمانی و همچنین استفاده از دانش فنی موجود در کشور آلمان برای ارتقا سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی شرکت زیست فناور پیشتاز واريان بحث و تبادل نظر نمودند.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved