Please Wait

2 سال پیش
 

مراسم افتتاح پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی با هدف زمینه‌سازی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه، جهت‌دهی سرمایه‌های اجتماعی به سوی کسب و کارهای فناورانه، توسعه زیرساخت‌های لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی راه اندازی شد.

 

مراسم افتتاح پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی با حضور دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات و دکتر عبداللهی استاندار البرز و شماری از مسئولین و روسای موسسات در تاریخ ۲۴ خردادماه جاری در استان البرز برگزار شد.

ین پارک به منظور توسعه زیست‌بوم فناوری در بخش کشاورزی، منابع‌طبیعی و غذا با هدف زمینه‌سازی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه، جهت‌دهی سرمایه‌های اجتماعی به سوی کسب و کارهای فناورانه، توسعه زیرساخت‌های لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی راه اندازی شد.

 
 

همچنین در حاشیه افتتاح این پارک نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی برگزار گردید که شرکت زیست فناور پیشتاز واریان نیز نسبت به معرفی و عرضه محصولات خود در این نمایشگاه اقدام نمود که با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.

Copyright © 2020-2024. All rights reserved